logo verhuisshop

Privacy

De website van Verhuisshopschagen.nl is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem worden bezocht.
Gegevens van u en uw computer worden niet geregistreerd d.m.v.cookies o.g. Indien u via deze website met Verhuisshopschagen.nl in contact treedt geeft u bepaalde persoons / bedrijfsgegevens op, deze worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven. Slechts indien u te kennen geeft prijs te stellen op toezending van elektronische informatie zoals nieuwsbrieven, of aanbiedingen zullen wij uw e-mailadres gebruiken om deze informatie toe te zenden.Op de website van Verhuisshopschagen.nl worden links naar andere websites vermeld. Verhuisshopschagen.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites alsmede voor het privacybeleid van betreffende bedrijven of instellingen. Verhuisshopschagen.nl verstrekt tot u herleidbare gegevens niet aan derden tenzij Verhuisshopschagen.nl daar wettelijk toe is verplicht.